Co umí naše aplikace?

Zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele
(ezakazky)
Správa dokumentů pro veřejné zakázky
Aktuální legislativa při ruce
Zákaznická podpora vždy na blízku
V případě otázek navštivte nejčastější dotazy.

Aktuality

20. července 2018 Usnesení vlády k NEN s účinností od 1. července 2018

Vláda České republiky na svém jednání dne 19. června 2018 přijala usnesení vlády č. 408, o změně usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek.

Hlavní změny, které aktualizace usnesení vlády č. 467/2017 přináší:
  • sjednocení povinnosti zadávat v NEN všechny veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou přesahující 500.000 Kč;
  • změna rozsahu možného udělení výjimky z povinného používání NEN – nově je možno získat výjimku z povinného využívání NEN pro všechny veřejné zakázky zadavatele (do 30.06.2018 je možno požádat o výjimku pouze na ty veřejné zakázky, jejichž předmětem není pořízení komodit uvedených v příloze č. 1 usnesení 467));
  • nově uložené úkoly pro ministryni pro místní rozvoj týkající se realizace činností směřující k zrychlení odezev systému a aktualizace akčního plánu plnění Strategie elektronizace veřejných zakázek 2016-2020;
  • přechodné období pro zadavatele, kteří nemusí postupovat při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu s čl. XI Pravidel využívání NEN, a to do prvního dne 4. měsíce od data jejich vydání ministryní pro místní rozvoj.


(www.portal-vz.cz​)

13. června 2018 Co nás čekají za změny?


NEN se stává povinným elektronickým nástrojem od 1. 7. 2018 pouze pro státní správu.

Pro veřejnou správu NEN není povinný.


A tak stále můžete využívat našich služeb profilu zadavatele bez obav.Děkujeme za Vaší přízeň.

 
12. června 2018 Pozvánka na konferenci

 Vážení klienti, 


Zadavatel.cz Vás zve na konferenci OTIDEA.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2018/2019

NEJSTE V TOM SAMI

25. 9. 2018

Pro klienty Zadavatel.cz jsme zajistili vstupenky za zvýhodněnou cenu 2299 Kč

ZDE možnost přihlásit se za zvýhodněnou cenu


Více o konferenci ZDE


Těšíme se na setkání.


 
23. května 2018 Aktualizace obchodních podmínek

Vážení klienti, 

v souladu s čl. 9 odst. 9.9. obchodních podmínek jsme provedli změnu obchodních podmínek, tak aby odpovídali nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Děkujeme za Vaší přízeň.

 

 

 
Chci začít používat aplikaci Zadavatel.cz


Problémy s přihlášením?

Kontaktujte nás na info@zadavatel.cz

Dodavatelé se již nepřihlašují a neregistrují, možnost filtrace zadaných zakázek
je volně přístupná přímo na adrese: www.e-zakazky.cz/verejne-zakazky